Inköpt återvunnet aluminium

Främja inköpt återvunnet aluminium

Gränges strävar efter att öka volymerna av inköpt återvunnet aluminium eftersom utvinningen av bauxit och produktion av primäraluminium är energiintensiva processer som har oönskade effekter på både kostnader och miljö. Återvunnet aluminium kräver ungefär 5 procent av den energi som behövs för att producera primäraluminium. Således leder en högre andel återvunnet insatsmaterial till ett lägre klimatavtryck från inköpta varor och tjänster.

Företagets inköpsteam koordinerar kontinuerligt med produktionsfunktionerna för att optimera inköpen, så att verksamheten kan använda processkrot på ett effektivt sätt, och för att maximera återvinning. Gränges köper in återvunnet aluminium från återvinningsföretag eller direkt från kunder.

Hitta tillräckligt hög kvalitet

Till följd av det stora antalet legeringar som används för att tillverka Gränges pläterade aluminiumprodukter, kan det vara utmanande att hitta återvunnet aluminium som passar bra i omsmältningsprocessen. Vid användning av återvunnet pläterat aluminium från kunderna kräver Gränges en noggrann sortering av processkrotet.

Gränges Asien köper i dagsläget endast små volymer av återvunnet aluminium eftersom det är svårt att erhålla en stabil leverans av återvunnet aluminium av tillräckligt hög kvalitet, samt att det är en liten prisskillnad mellan primäraluminium och i Kina. Gränges Asien avser att gradvis etablera inköpskanaler för inköp av återvunnet aluminium.

Samarbete med kunder

Gränges Amerika producerar legeringsapplikationer som är mer standardiserade och möjliggör bredare sammansättningsområden jämfört med legeringar för lödda värmeväxlarapplikationer som tillverkas i Gränges Asien och Gränges Europa. Det är därför möjligt att i omsmältningsprocessen använda högre volymer av återvunnet aluminium.

Forskning och innovation för ökad återvinning

Material för lödda värmeväxlare är pläterade med legeringar med hög kiselhalt för att möjliggöra lödning och ha rätt materialegenskaper, vilket gör återvinningen mer komplex. För att öka användningen av återvunnet aluminium som insatsmaterial för pläterade aluminiumprodukter, fokuserar forsknings- och innovationsavdelningen på att identifiera integrerade lösningar som möter de tekniska kraven och samtidigt förbättrar återvinningsgraden.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›