Leverantörskedja och inköpt material

2018 hade Gränges ungefär 2 200 leverantörer globalt. Av det totala inköpsvärdet stod Gränges Amerika för 46 procent, Gränges Europa (inklusive Gränges AB) för 28 procent och Gränges Asien för 26 procent.

Totalt sett definierades 143 leverantörer, vilket motsvarar 89 procent av det totala inköpsvärdet, som betydande leverantörer.* Inköp hanteras i huvudsak av de lokala inköpsorganisationerna och generellt sett finns leverantörsbasen geografiskt nära respektive marknad.

Omkring 85 procent av inköpsvärdet 2018 från betydande leverantörer var relaterat till inköp av direkt material, det vill säga av tackor av primäraluminium, valsgöt, legeringsämnen och återvunnet aluminium.

  • Primäraluminium (tackor och valsgöt): 2018 köpte Gränges tackor och valsgöt från 17 leverantörer globalt, där det största inköpsvärdet kom från Kina, Schweiz, Sverige, USA och Norge. Tackor köps via råvarumäklare, där ursprungsmärkt aluminium möjliggör spårbarhet till den ursprungliga tillverkaren av primäraluminium.
  • Återvunnet aluminium: Gränges arbetar aktivt för att öka volymerna av återvunnet aluminium som köps in. 2018 använde Gränges cirka 70,4 kton externt inköpt aluminium i sin verksamhet globalt.

Inköpt indirekt material svarade för omkring 15 procent av det totala inköpsvärdet från de betydande leverantörerna. Viktiga indirekta inköpskategorier var transport, energi och tjänster.
 

* Leverantörer med ett inköpsvärde över 5 MSEK, 5 MCNY eller 0,5 MUSD.