Kontakt

Utsläpp och klimatpåverkan

Klimatavtryck i leverantörskedjan

I linje med företagets klimatstrategi arbetar Gränges för att minska klimatpåverkan från sin leverantörskedja. Klimatutsläpp från inköpt material kommer främst från produktionen av primäraluminium, vilket är en energiintensiv process. Gränges strävar efter att mer aktivt välja leverantör och insatsmaterial baserat på användning av förnybar energi, klimatprestanda samt mål och aktiviteter för minskade klimatutsläpp. Gränges planerar också att föra en mer aktiv dialog med råvarumäklare om deras ledningsprocesser för hållbara leverantörskedjor, samt att främja spårbarhet i leverantörskedjan.

Läs mer om Gränges klimatstrategi här >