Utsläpp och klimatpåverkan

Följa upp klimatavtrycket i leverantörskedjan

Mer än 90 procent av Gränges totala utsläpp av växthusgaser släpps ut utanför Gränges egna verksamhet – i företagets leverantörskedja vid produktionen av primäraluminium. Gränges arbetar för att öka förståelsen för klimatpåverkan och användningen av förnybar energi i sin leverantörskedja. Företaget strävar efter att utveckla en plan för att integrera klimatprestanda i sin inköpsprocess. Målet är att mer aktivt välja leverantör och råmaterial som köps in baserat på detta.

Läs mer ›

Ökad användning av återvunnet aluminium minskar klimatutsläppen

Vid Gränges globala evenemang Company Awards 2018 uppmärksammades Gränges Amerika för sitt arbete att kraftigt öka användningen av inköpt externt återvunnet material vid gjutning i produktionsanläggningarna i Huntingdon och Salisbury i USA. Vid tidpunkten för eventet ersatte inköpt återvunnet aluminium mer än 20 procent av det aluminium som annars hade krävt inköpt primäraluminium, vilket motsvarar en skattad minskning av klimatutsläpp med omkring 340 kton CO2e per år. Resultatet är ett positivt bidrag till Gränges arbete med att minska sitt miljöavtryck. Arbetet genomfördes av ett tvärfunktionellt team med representanter för inköp och produktion.