Certifikat

Gränges arbetar systematiskt med miljö, hälsa och säkerhet genom certifierade ledningssystem.

  • Produktionsanläggningarna i Finspång och Shanghai är certifierade enligt ISO14001 för miljöledningssystem.
  • Anläggningen i Finspång har ett energiledningssystem i enlighet med ISO50001.
  • Hälso- och säkerhetsfrågor hanteras på produktionsanläggningarna i Finspång och Shanghai inom ramen för ett ledningssystem i enlighet med den globala standarden OSHAS18001.
  • I Shanghai är arbetsplatsen OSHAS18001-certifierad.
  • Produktionsanläggningarna Finspång, Shanghai och Huntingdon är certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden TS16949. Finspång och Shanghai är även certifierade i enlighet med ISO9001 för kvalitet.

Certifikat för Gränges Europa

ISO 14001
ISO 50001
ISO 9001
IATF 16949

Certifikat för Gränges Asien

ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
TS 16949

Certifikat för Gränges Amerika

Salisbury, ISO 9001:2015
Huntingdon, ISO 9001:2015
Huntingdon, IATF 16949