Kontakt

Livscykel- och klimatanalys

För att hjälpa kunderna att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja, och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt, har Gränges verksamhet i Huntingdon, Finspång och Shanghai implementerat tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation på produktnivå.

Gränges kan erbjuda kunder tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport, vilken beskriver metodiken och de centrala antaganden som har gjorts. Modellen omfattar klimatavtrycket, från utvinning av bauxit till ingående transporter, Gränges egna aktiviteter och leverans från produktionsanläggningen, och kan tillämpas på hela produktportföljen i Gränges verksamhet i Huntingdon, Finspång och Shanghai. 

För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna som används i analysen. Klimatavtrycksanalyserna har genomförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 samt ISO 14067.

Gränges Americas

Carbon footprint report
IVL Verification report

Gränges Finspång

Carbon footprint report
IVL Verification report

Gränges Shanghai

Carbon footprint report
IVL Verification report