Kontakt

Livscykel- och klimatanalys

För att hjälpa kunderna att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja, och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt, har Gränges verksamhet i Huntingdon, Salisbury, Finspång och Shanghai implementerat tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation på produktnivå.

Gränges kan erbjuda kunder tredjepartsverifierade klimatavtryckscertifikat och en detaljerad klimatavtrycksrapport, vilken beskriver metodiken och de centrala antaganden som har gjorts. Modellen omfattar klimatavtrycket, från utvinning av bauxit till ingående transporter, Gränges egna aktiviteter och leverans från produktionsanläggningen, och kan tillämpas på hela produktportföljen i Gränges verksamhet i Huntingdon, Finspång och Shanghai. 

För att säkerställa transparens och trovärdighet har Gränges anlitat IVL Svenska Miljöinstitutet för att verifiera metodiken, processen och rutinerna som används i analysen. Klimatavtrycksanalyserna har genomförts i enlighet med ISO 14040, ISO 14044 samt ISO 14067.

Americas

Carbon footprint report, Huntingdon 
Carbon footprint report, Salisbury 
Carbon footprint report, Newport 

IVL Verification report, Huntingdon 
IVL Verification report, Salisbury 
IVL Verification report, Newport

Europe

Carbon footprint report, Finspång
IVL Verification report, Finspång

Asia

Carbon footprint report, Shanghai
IVL Verification report, Shanghai