Energi

Minska energiförbrukningen

Både smältning och gjutning av aluminium är energiintensiva processer och Gränges strävar efter att minska sin energiförbrukning av både hållbarhets- och lönsamhetsskäl.

Energikostnader är den största utgiften efter metall- och personalkostnader. Gränges använder främst energi i form av naturgas, elektricitet och gasol. Energin används främst i ugnar där aluminium smälts om, antingen via direktförbränning eller induktion.

Förbättra energi- och materialeffektivitet

För att förbättra energieffektiviteten genomför Gränges energikartläggningar och förbättringsåtgärder samt väljer bästa tillgängliga teknik vid nya investeringar.

Aktiviteter för att främja energieffektivitet är huvudsakligen relaterade till ökat metallutbyte, förbättrad värmereglering samt återvinning av överskottsvärme från olika processer. Dessutom, genom att smälta om oundvikligt produktionsskrot internt i stället för att sälja det till tredje part undviker Gränges kvalitetsförsämring och energiförluster som uppstår vid transport och skrothantering.

Främja förnybar energi

Gränges har ett uttalat långsiktigt mål att öka andelen förnybar energi, som ett sätt att minska klimatutsläppen.

Gränges Europa använder främst induktion för smältning av aluminium, kombinerat med elektricitet från källor som har låga klimatutsläpp (vattenkraft och kärnkraft), vilket minskar klimatutsläppen. Produktionsanläggningarna i Gränges Asien och Gränges Amerika är lokaliserade i områden där energimarknaderna är reglerade. Det innebär att Gränges är bunden till de energileverantörer som finns i respektive område och inte kan påverka andelen förnybar energi i energimixen, såvida inte Gränges utvecklar sina egna förnybara energilösningar. Gränges Europa köper in elektricitet från de avreglerade energimarknaderna i Sverige.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›