Kontakt

Utsläpp och klimatpåverkan

Klimatpåverkan från den egna verksamheten

I linje med företagets klimatstrategi arbetar Gränges aktivt för att minska klimatpåverkan från sin egen verksamhet. Gränges utsläpp till luft, såsom koldioxid, kväveoxider och stoft härrör från förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen naturgas och gasol. Oljeutsläpp till luft och vatten härrör från kallvalsverk där olja används för att kyla ned valsarna och smörja ytan mellan valsarna och materialet.

Läs mer om Gränges klimatstrategi här >

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›