Utsläpp och klimatpåverkan

Minska utsläpp till luft och vatten

Gränges anser att det är nödvändigt att bidra till att bekämpa klimatförändringar och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från sin verksamhet och genom värdekedjan.

Gränges släpper ut olika substanser till luft, men också till vatten och mark. Utsläpp till luft såsom koldioxid, kväveoxider och stoft härrör från förbränning av fossila bränslen, huvudsakligen naturgas och gasol. Oljeutsläpp härrör från kallvalsverk där olja används för att kyla ned valsarna och smörja ytan mellan valsarna och materialet.

Gränges klimatavtryck

2017 genomförde Gränges en klimatavtrycksstudie i enlighet med Greenhouse Gas Protocol. Studien visade att den huvudsakliga delen av Gränges utsläpp av växthusgaser, mer än 90 procent, härrör från Gränges leverantörskedja uppströms, från produktionen av primäraluminium. Direkta utsläpp från Gränges egen verksamhet, kombinerat med indirekta utsläpp från inköpt energi, svarade för omkring 7 procent. Läs mer ›

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›