Utveckla hållbara produkter

Gränges ambition är att skapa konkret affärs- och hållbarhetsnytta för sina kunder. Aluminium har låg vikt och goda möjligheter till återvinning, vilket innebär att kunder och slutanvändare kan uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser.

Gränges åtagande

Gränges ska öka produkternas hållbarhetsprestanda genom hållbar och ansvarsfull innovation samt tillhandahålla verifierad data till kunderna avseende produkternas hållbarhetsprestanda. Härigenom strävar Gränges efter att förbättra kundernas klimatavtryck och att bidra positivt till ett mer cirkulärt förhållningssätt i aluminiumbranschen.

Måluppfyllelse och fokus 2018

  • Integrerade tydliga hållbarhetskriterier i produktutvecklingsprocessen för att stärka fokus på att utveckla hållbara och ansvarsfulla produkter.
  • Initierade ett projekt för att lägga en grund för hur Gränges kan utvärdera och kommunicera produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv.

Hållbar och ansvarsfull innovation

Gränges mål är att utveckla hållbara och ansvarsfulla produkter som bidrar till hållbar utveckling och till ett cirkulärt förhållningssätt i branschen. Företaget skapar värde för sina kunder och slutanvändare genom att göra aluminiumprodukterna lättare, starkare och mer korrosionsbeständiga, samtidigt som lödbarheten förbättras och nya egenskaper introduceras i materialet.

Gränges tror att kundernas krav på hållbar produktprestanda kommer att öka och företaget har därför etablerat en process för att integrera hållbarhetsaspekter i produktutvecklingsprocessen. 2018 har varje produktutvecklingsprojekt bedömts huruvida det leder till en klimatbesparing i användarledet. Totalt sett bedömdes 44 procent av projekten leda till en klimatbesparing i användarledet.

I utvecklingen av nya produkter samarbetar Gränges med sina kunder för att förstå deras verksamhet och drivkrafter för hållbarhet. Exempel på aktiviteter inkluderar diskussioner med kunder om kylning av batterier, flussfria processer och kontinuerligt minskad tjocklek på produkterna.

Hållbar produktprestanda ur ett livscykelperspektiv

Produkternas hållbarhetsprestanda ur ett livscykelperspektiv innebär att ta ägarskap och ansvar för att minska produktens miljöpåverkan och skapa värde genom värdekedjan. Den här frågan är ett resultat av innovationsaktiviteterna som beskrivs ovan tillsammans med de aktiviteter som har genomförts för att minska miljöpåverkan från Gränges leverantörskedja och från den egna verksamheten.

Framöver kommer Gränges att genomföra livscykelanalyser för sina produkter.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›

Produkter med låg vikt och förbättrad korrosionsbeständighet

Rörmaterial i värmeväxlarapplikationer kräver mycket hög korrosionsbeständighet för att undvika att kylmedlet läcker. För några decennier sedan användes tjockare material för att ge tillräckligt hög korrosionsbeständighet. Gränges har nu utvecklat ett multilagerkoncept som möjliggör förbättrad korrosionsbeständighet hos material som är tunnare. Detta kan reducera vikten på rören med upp till 30 procent, vilket i sin tur innebär förbättrad prestanda hos värmeväxlare både när det gäller energieffektivitet och underhåll.