Kontakt

Extern rapportering och bedömning

Kunder och hållbarhets/ESG-analytiker utvärderar Gränges löpande med hjälp av frågeformulär om hållbarhetsresultat och hållbarhetsstyrning. Dessa kontakter är en viktig del i den löpande intressentdialogen och i linje med bolagets ambition att tillhandahålla tillförlitlig information som intressenterna kan använda för att bedöma Gränges.

Nedan är några exempel på Gränges rapportering som bedöms externt. Global Reporting Initiative (GRI):

Gränges hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med GRI Standards: Core.
Ett fullständigt GRI-index finns i årsredovisningen.

Global Compact: Hållbarhetsinformationen i den här redovisningen utgör också Gränges så kallade “Communication on Progress” i enlighet med FN:s Global Compacts riktlinjer.

2019 erhöll Gränges betyget AA i MSCI:s ESG-analys, vilket positionerade Gränges bland de sex procent bästa företag inom metall och gruvdrift (icke-ädla metaller).1) MSCI ESG Research gör MSCI ESGklassificeringar på publika bolag samt på ett fåtal privatägda bolag på en skala mellan AAA (högsta nivå) och CCC (lägsta nivå), beroende på exponering för branschspecifika ESG-risker och förmågan att hantera dessa risker jämfört med andra branschaktörer.

           

1) The use by Gränges of any MSCI ESG research llc or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Gränges by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.