Kontakt

Mångfald och jämställdhet

Främja mångfald och inkludering

Gränges anser att mångfald är en konkurrensfördel och att en inkluderande arbetsmiljö som gynnar medarbetarnas olika perspektiv, erfarenheter och idéer kommer att leda till en mer innovativ, konkurrenskraftig och produktiv organisation. En mångfacetterad personalstyrka speglar också den internationella marknad som Gränges är verksamt på. I enlighet med Gränges mångfaldspolicy ska ingen medarbetare diskrimineras på grund av kön, ålder, livsåskådning, bakgrund, sexuella läggning, etnicitet, fysisk förmåga, eller på grund av något annat.

Gränges strävar efter att ha minst en kvinna i den slutliga intervjufasen. I de fall där det är få eller inga kvinnliga sökande utvidgas rekryteringsprocessen, för att göra en bredare sökning. 

Kvinnor av total personalstyrka

Regionala mångfaldsplaner

Gränges hanterar mångfalds- och jämställdhetsfrågor på regional nivå. 2019 upprättade företaget regionala handlingsplaner för att öka andelen kvinnor i personalstyrkan totalt och bland ledande befattningshavare. Exempel på aktiviteter 2019 inkluderar inrättning av en ny arbetsgrupp bland kvinnliga skyddsombud i verksamheten i Europa, kvartalsvisa ledningsdiskussioner för att följa upp status inom mångfald, samt initiering av ett internt kvinnligt nätverk för att uppmuntra kvinnor att dela erfarenheter och stötta varandra i Asien. 

 

Kvinnor bland ledande befattningshavare

IGE-dagen i Finspång

I mars 2019 deltog Gränges verksamhet i Europa i ”Introduce a Girl to Engineering”- dagen1), ett evenemang som syftar till att öka unga flickors intresse för teknik och ingenjörsvetenskap. Fyra flickor från Linköping i åldern 13–19 besökte produktionsanläggningen Finspång där de fick en rundtur i fabriken och såg de olika produktionsstegen. De fick också lära sig om värmeväxlare och genomförde ett experiment på materials ledningsförmåga. På avdelningen för forskning och innovation testade flickorna olika mikroskop och ökade sin kunskap om metaller.

1) Initiativet drivs av organisationen Womengineer och syftar till att det 2030 ska finnas lika många kvinnliga som manliga ingenjörer i Sverige.

Mål och måluppfyllelse

Se detaljerad information om Gränges långsiktiga hållbarhetsmål och måluppfyllelse.

Läs mer ›