Miljö

Gränges miljöansvar utgår från att minimera verksamhetens miljöpåverkan och de risker som finns, både avseende produkter och processer.

Ett maximalt metallutbyte, en ökad andel återvunnen aluminium och resursoptimerade processer är helt avgörande för Gränges ekonomiska resultat och samtidigt bolagets främsta bidrag till att minska belastningen på miljön och klimatet.

Återvunnet aluminium

Gränges använder både primäraluminium och återvunnet aluminium kombinerat med legeringar för att producera valsade aluminiumprodukter.

Energianvändning

Energianvändning har en betydande påverkan på såväl kostnader som utsläpp. Minskningar medför därmed möjligheter att öka lönsamheten...

Utsläpp

Minskade utsläpp är viktigt för att säkra framtida miljötillstånd, och därigenom Gränges möjlighet att bedriva sin verksamhet, samt för Gränges intressenter.