Hållbarhetsstyrning

Gränges hållbarhetsarbete leds av koncernledningen och VP Sustainability som koordinerar, faciliterar och driver den globala hållbarhetsstrategin, långsiktiga mål och hållbarhetsrelaterade policyer.

Gränges VD presenterar regelbundet hållbarhetsresultat till styrelsen, som granskar och följer upp resultaten mot bolagets mål. Styrelsen är ansvarig för företagets globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer, samt godkänner den årliga hållbarhetsredovisningen.

Koncernledningen säkerställer att Gränges globala hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer är i enlighet med företagets vision och strategi. Koncernledningen granskar även och följer upp hållbarhetsresultatet mot hållbarhetsmålen, samt beslutar om globala prioriteringar avseende hållbarhetsarbetet.

Varje hållbarhetsområde styrs av en representant från koncernledningen. Denna individ föreslår globala hållbarhetsprioriteringar och koordinerar med Gränges regioner för att implementera lokala hållbarhetsaktiviteter inom ett specifikt hållbarhetsområde.

Regionerna säkerställer i sin tur att en lokal hållbarhetsstrategi, långsiktiga mål och policyer finns på plats och att dessa är i enlighet med den globala strategin samt möter behoven hos de lokala verksamheterna. Representanter från regionerna rapporterar också hållbarhetsresultat och framsteg lokalt.