Kontakt

Väsentlighetsanalys och frågornas avgränsningar

Väsentlighetsanalysen visar vilka frågor som är viktigast för Gränges och bolagets intressenter och som har störst påverkan. Väsentlighetsanalysen har också bidragit med input till Gränges hållbarhetsramverk och hållbarhetsarbete.

Gränges beslut från 2018 att prioritera tolv hållbarhetsfrågor uppdelade på fem hållbarhetsområden utvärderades 2020 och bedömdes fortfarande vara väsentliga och relevanta.

Väsentliga frågor för Gränges och deras avgränsningar