Kontakt

Erkännande från externa parter

Gränges hållbarhetsresultat och hållbarhetsstyrning bedöms kontinuerligt av kunder, hållbarhets- och ESG-analytiker samt andra intressenter. Det är en viktig del i den pågående dialogen med intressenterna och är i linje med bolagets ambition att förse intressenterna med en trovärdig grund för deras utvärdering av Gränges.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

Gränges har erhållit certifieringar enligt ASI:s Performance Standard och Chain of Custody Standard (spårbarhetsstandard) för Franklin-kontoret och fem produktionsanläggningar: Finspång, Shanghai, Newport, Salisbury och Huntingdon. Certifieringarna visar att Gränges sortiment bygger på ansvarsfulla och hållbara inköp och produktion.

EcoVadis

Gränges tilldelades för andra året i rad Platina-gradering från EcoVadis, vilket placerar Gränges bland de 1 procent ledande bolag som har bedömts globalt i branschen för tillverkning av grundläggande ädelmetaller och andra icke-järnmetaller.

CDP

Gränges fortsätter att besvara CDP:s frågeformulär om klimatförändringar och erhöll betyget B.

MSCI

Gränges erhöll betyget AA i MSCI:s ESG-bedömning för 2022.1) MSCI ESG Research utför MSCI ESG Ratings externa rapportering och utvärdering av globala börsnoterade och ett fåtal privata bolag enligt skalan AAA högsta betyg) till CCC (lägsta betyg), utifrån exponering för branschspecifika ESG-risker och förmåga att hantera dessa risker jämfört med likvärdiga bolag i branschen.

Sustainalytics

Gränges erhöll ett generellt riskbetyg på 21,1 (medel) i Sustainalytics ESG Risk Rating Report 2022.2). Därmed placeras bolaget som nummer 3 bland 36 aluminiumbolag och nummer 5 bland 212 metallbolag.