Kontakt

Hållbarhetsrapporter

Gränges har sedan 2015 publicerat en årlig hållbarhetsredovisning som en del av årsredovisningen. Nedan hittar du utdrag ur de fem senaste årens årsredovisningar.

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core. Redovisningen utgör även Gränges så kallade ”Communication on Progress” i enlighet med FN:s Global Compacts riktlinjer. Rapporten och dess innehåll har inte granskats externt.

Hållbarhet 2022 (utdrag från årsredovisningen)

Hållbarhet 2021 (utdrag från årsredovisningen)

Hållbarhet 2020 (utdrag från årsredovisningen)

Hållbarhet 2019 (utdrag från årsredovisningen)

Hållbarhet 2018 (utdrag från årsredovisningen)