Kontakt

Klimat och minskade koldioxidutsläpp

Gränges strävar efter att göra ett positivt bidrag till den cirkulära ekonomin och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan i hela värdekedjan och i livscykeln för bolagets produkter. Det innebär ett fokus på hela livscykeln från bauxitutvinning till slutet på produkternas livscykel.

Ambitiösa klimatmål

Bolaget har en ambitiös agenda för klimatet och har som mål att bli klimatneutralt till 2040. Som en del av detta har bolaget förbundit sig att sätta upp faktabaserade mål på kort sikt och mål för nettonollpåverkan genom Science Based Targets initiative (SBTi). Bolaget räknar med att få sina mål validerade av SBTi under 2023 och Gränges lokala affärsenheter tar fram regionala mål och vägar mot minskade koldioxidutsläpp.
Gränges arbetar för närvarande mot att nå sina klimatmål till 2025. Bolaget har som mål att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten och inköpt energi (Scope 1+2) med minst 25 procent, och från inköpta metallinsatsvaror (Scope 3) med minst 30 procent jämfört med basåret 2017.

Partnerskap för att förbättra klimatprestandan

Gränges största miljöpåverkan kommer både uppströms och nedströms i bolagets värdekedja. Partnerskap och samarbeten med affärspartners är viktiga för att bolaget ska kunna minska sin miljöpåverkan.

Klimatpåverkan i hela värdekedjan