Kontakt

Gränges strategiska fokusområden

Hållbara inköp och återvinning

Gränges strävar efter att öka inköp och användning av hållbara material och energi eftersom det är viktigt för att minska klimatpåverkan från Scope 3. Bolaget arbetar också för att främja hållbarhet och ansvar i bolagets värdekedja.

Upptäck mer

Hållbar verksamhet

Gränges strävar efter att stärka effektiviteten i verksamheten, att erbjuda en arbetsplats som är öppen och inkluderande och som skyddar hälsan och främjar välbefinnandet för alla och som bedriver verksamhet med hög integritet.

Upptäck mer

Hållbara kunder och sektorer

Gränges arbetar för att inta en ledande ställning på marknader där produkterna har högre krav på hållbarhetsprestandan.

Upptäck mer