Kontakt

Hållbar verksamhet

Gränges strävar efter att stärka effektiviteten i verksamheten, att erbjuda en arbetsplats som är öppen och inkluderande och som skyddar hälsan och främjar välbefinnandet för alla och som bedriver verksamhet med hög integritet.

Resurseffektivitet

Gränges strävar efter att stärka effektiviteten i verksamheten. Bolaget arbetar aktivt för att öka energieffektiviteten genom att tillämpa den bästa tillgängliga tekniken för renoveringar och nyinvesteringar. Gränges hanterar vattenrelaterade aspekter utifrån lokala omständigheter eftersom produktionsanläggningarna ligger i områden med olika grader av vattenstress och risker. Gränges har som mål att implementera lokala planer för vattenhantering på alla anläggningar. Det omfattar lokala mål och aktiviteter för att hantera vattenrelaterad påverkan. Vad gäller avfall har Gränges ambitionen att återvinna och återanvända avfall i produktionen där det är möjligt samt minska produktionen av farliga ämnen.

Säkerhet på arbetsplatsen

Säkerhet på arbetsplatsen är en av Gränges främsta strategiska prioriteringar. Bolaget strävar i alla sina aktiviteter efter att fortlöpande förbättra arbetsmiljön samt hälso- och säkerhetsmedvetande och beteende bland medarbetarna. Bolaget arbetar aktivt för att förbättra hälso- och säkerhetsmedvetandet och tillhörande kunskaper och erbjuder regelbundna hälsokontroller och utbildning för alla som arbetar i produktionen samt till cheferna. Alla anläggningar har ett OHS-system (hälsa och säkerhet på arbetsplatsen) och Gränges planerar att certifiera alla produktionsanläggningar enligt ISO 45001. OHS-systemet omfattar alla som har en direkt eller indirekt koppling till Gränges verksamhet.

Hållbar arbetsstyrka

Gränges strävar efter att säkerställa att medarbetarna är motiverade och engagerade genom att vara en öppen och inkluderande arbetsgivare med nolltolerans för alla former av diskriminering. Bolaget strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och intressanta karriärutvecklingsmöjligheter för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och skickliga medarbetare, med målet att bli förstahandsvalet som arbetsgivare. För att hålla medarbetarna engagerade och motiverade driver Gränges en strukturerad resultathanteringsprocess, inklusive utbildning och kompetensutveckling samt har årliga utvecklingssamtal.

Ansvarsfull verksamhetspraxis

Gränges strävar efter att bedriva sin verksamhet med hög integritet och på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, samt efter att vara en uppskattad och pålitlig partner i alla sina relationer och i de samhällen där bolaget bedriver verksamhet. Gränges har nolltolerans för oetiska eller olagliga metoder, så som mutor, korruption eller illojal konkurrens. Gränges etiska principer anges i bolagets uppförandekod, och principer och arbete för att förhindra mutor och andra typer av korruption sammanfattas i den globala antikorruptionspolicyn.