Kontakt

En stark position i värdekedjan

Gränges strävar efter att bidra positivt till en cirkulär ekonomi och har som ambition att förbättra den totala påverkan från aluminiumets värdekedja. Samarbeten och partnerskap är viktiga för att lösa de globala miljöutmaningarna, driva förändring där påverkan är störst och skapa värde för bolagets intressenter. Gränges deltar därför aktivt i olika branschforum och samarbetar även med leverantörer, kunder och andra affärspartners för att identifiera och ta tillvara på möjligheter att förbättra påverkan från värdekedjan.