Arbetsplatser och yrken

Hos oss kommer du i kontakt med en stor variation av människor från hela världen och en mångfald av kunskap och erfarenheter.

Då forsknings- och utvecklingsverksamheten är placerad på produktionsanläggningarna kan du i vår lunchmatsal stöta på såväl en nyanställd tjänsteman direkt från universitetet, tredje generationens operatör eller en teknisk doktor från en annan världsdel.

Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål – ett framgångsrikt Gränges.

Kulturen är avslappnad men samtidigt mycket professionell. Ett nära samarbete för Gränges bästa är en central del av framgångsreceptet för oss. Vi samverkar intensivt både över de geografiska gränserna och mellan våra olika kompetensområden.

Det skapar spännande möjligheter att utforska nya roller och miljöer. För din utveckling ligger ett ansvar både hos dig själv och bolaget, där båda parter gemensamt och regelbundet ser över nästa steg i din karriär.