Frågor och svar

Har du frågor som handlar om att söka jobb på Gränges eller våra rekryteringsprocesser? Börja gärna med att kolla i vår lista bland vanliga frågor som våra rekryterare får.

Vi tar emot ansökningar via e-post och post. Ansökan ska skickas till den kontaktperson som anges i jobbannonsen.

Vid våra produktionsanläggningar finns möjlighet till säsongsjobb.

Förutom personliga kvalifikationer, såsom exempelvis god samarbetsförmåga och andra relaterade egenskaper, är det generellt främst tekniskt orienterad utbildning och arbetslivserfarenhet som efterfrågas.

Gränges har en mängd olika program och kurser av varierande längd och djup. Dessa hanteras ofta på bolagsnivå och anpassas efter den lokala verksamhetens behov.

Lediga jobb publiceras löpande på granges.com och annonseras i viss mån i media, beroende på tjänst.

Vi tar emot ansökan via e-post till den adress som anges i jobbannonsen. 

Vi strävar efter att ge snabba besked, utan att tumma på kvaliteten. Respektive urvalsprocess är dock avhängig den unika tjänstens karaktär, antalet ansökningar och hur snabbt den serie av personliga möten som görs kan ske rent praktiskt.