Att arbeta på Gränges

Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö.

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare.

Engagemang, handlingskraft, innovation och tillgänglighet sammanfattar våra kärnvärden. Med en ömsesidig respekt för varandras kunnande och ett starkt fokus på att hela tiden göra saker smartare och bättre, utvecklar vi vårt bolag tillsammans. Så skapas förutsättningarna för bolagets ledande kompetens och för en framgångsrik karriär.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Vi har en nollvision och en helhetssyn på hälsa och säkerhet som bygger på kommunikation, utbildning, granskning och belöning.

Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Om så är fallet, tveka inte att kontakta oss.

Skicka din CV och ett personligt brev till  eller till
.  

Information om din integritet på Gränges >