Kontakt

Gränges emitterar hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK för att stödja bolagets hållbarhetsstrategi

23 sep 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges har framgångsrikt emitterat en femårig icke-säkerställd hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK under bolagets MTN-program. Den nya obligationen förfaller 2026 och har en kupong på 3 månader Stibor + 1,20 procent. Transaktionen skapade ett starkare än väntat intresse från investerare och emissionen övertecknades med en orderbok som växte till över 1 000 MSEK.

Gränges har kopplat den hållbarhetslänkade obligationen till utfallet på tre definierade hållbarhetsmål, så kallade ”Sustainability Performance Targets” eller SPT:s, som alla spelar en central roll i Gränges hållbarhetsstrategi:

  • SPT1: Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent 2025 jämfört med 2017
  • SPT2: Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent 2025 jämfört med 2017
  • SPT3: Öka andelen återvunnet aluminium till minst 30 procent av totalt inköpta metaller 2025

“Gränges har ett starkt fokus på hållbarhet och det är uppmuntrande att se det stora intresset bland investerare för att stödja vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål. Engagemanget bekräftar att vår hållbarhets- och klimatstrategi är relevant, ambitiös och trovärdig”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

Danske Bank och Nordea agerade hållbarhetsrådgivare samt finansieringsrådgivare, så kallade ”Joint Lead Managers”, för den hållbarhetslänkade obligationen.

Gränges lanserade ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering den 20 september 2021. Mer information om ramverket finns tillgänglig på Gränges hemsida, www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad.