Kontakt

Gränges Finspång erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard

29 nov 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges Finspång har framgångsrikt erhållit Gränges första spårbarhetscertifiering enligt Aluminium Stewardship Initiative Chain of Custody Standard. Detta är en viktig milstolpe i företagets ambitiösa hållbarhetsagenda och fokus på att utveckla hållbara produkter och lösningar.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Chain of Custody (CoC) Standard definierar en uppsättning krav för skapandet av en ansvarsfull leverantörskedja för aluminium. Den ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukten.

– Jag är mycket stolt över att vi nu kan erbjuda kunder verifierad hållbarhetsinformation både i form av klimatavtryckscertifikat på produktnivå och ASI-certifierat aluminium, vilket visar att våra produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium, säger Fredrik Spens, VD för Gränges Finspång.

I samband med CoC Standard-certifieringen har Gränges Finspång också erhållit en fullständig certifiering enligt ASI:s Performance Standard, uppdaterad från en provisorisk certifiering till följd av covid-19-situationen. Gränges produktionsanläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard 2019, och företaget har som mål att certifiera alla produktionsanläggningar i enlighet med ASI:s hållbarhetscertifieringar till 2025.

– ASI är ett viktigt branschinitiativ som möjliggör för Gränges att främja och bedriva ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Certifieringen gör det möjligt för våra kunder och andra affärspartners att stödja Gränges utveckling av hållbara aluminiumprodukter och lösningar som har ett lågt klimatavtryck, är cirkulära och resurseffektiva och även ansvarsfullt inköpta och producerade, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef.

Certifieringen tillkännagavs av ASI idag, se länk. De oberoende tredjepartsrevisionerna av Gränges produktionsanläggning i Finspång genomfördes av DNV GL.