Kontakt

Gränges publicerar ett uppdaterat MTN-prospekt och ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering

20 sep 2021 | KONCERNRELEASE

För att stödja Gränges hållbarhetsambitioner och -mål, har bolaget publicerat ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering för att möjliggöra utställande av gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer. Gränges har anlitat Sustainalytics för att ge en oberoende bedömning, en så kallad ”second opinion”, av ramverkets design och ambitionsnivå.

”Gränges har ett starkt fokus på hållbarhet som är en integrerad del av vår affärsverksamhet och strategi. Vi är stolta över att ligga i framkant i vår industri och ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering ger investerare möjlighet att stödja omställningen till en grön aluminiumindustri”, säger Oskar Hellström, tillförordnad VD och CFO för Gränges AB.

För att förbereda för möjligheten att emittera en Medium Term Note (MTN) enligt ”Green Bond and Sustainability-Linked Bond Principles” har Gränges uppdaterat MTN-prospektet som ursprungligen publicerades 2018. MTN-programmet har ett rambelopp på 3 miljarder SEK och möjliggör utgivande i svenska kronor. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat prospektet. Gränges avser att emittera en Medium Term Note (MTN) med stöd av det gröna finansieringsramverket inom en snar framtid.

De två dokumenten, det vill säga det kombinerade ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering samt utlåtandet från Sustainalytics, finns tillgängliga på Gränges hemsida, www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad.

MTN-prospektet finns tillgängligt på Gränges hemsida, www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad, och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Om hållbarhetslänkade obligationer och gröna obligationer
Hållbarhetslänkade obligationer är kopplade till bolagets hållbarhetsstrategi och -mål, medan gröna obligationer främst är kopplade till specifika hållbarhetsrelaterade projekt.