Kontakt

Gränges stärker europateamet och förenklar organisationen

17 dec 2021 | KONCERNRELEASE

Gränges har beslutat att förstärka det europeiska teamet för att kunna dra full nytta av de stora affärsmöjligheterna i den regionen.

Gränges har också beslutat att förenkla organisationen genom att decentralisera ansvaret för innovation, digitalisering och kontinuerliga förbättringar till respektive region.

Som ett resultat av detta integreras koncernfunktionerna för innovation, IT/Digitalisering, HR, processteknik & operativ utveckling och juridik i Gränges Europe från och med den 17 december 2021. Koncernfunktionerna för finans, hållbarhet och kommunikation påverkas inte av denna förändring.

Förändringarna kommer att leda till omstruktureringskostnader på 200 MSEK under det fjärde kvartalet, varav 160 MSEK avser en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av immateriella tillgångar, huvudsakligen inom IT. Förändringarna kommer att generera årliga kostnadsbesparingar på 40 MSEK från och med januari 2022.

Koncernledningen kommer från och med den 17 december bestå av VD och koncernchef Jörgen Rosengren, CFO och vice VD Oskar Hellström, SVP Sustainability Sofia Hedevåg, President Americas Patrick Lawlor och President Asia Colin Xu, samt President Europe när rekryteringen är klar.