Kontakt

Brand i Gränges valsverk i Konin

14 maj 2022 | KONCERNRELEASE

Den 13 maj inträffade en brand i det nybyggda kallvalsverket som nu är under inkörning i Gränges produktionsanläggning i Konin i Polen. Ingen människa skadades men branden resulterade i skador på produktionsutrustningen. Utsikterna för andra kvartalet är oförändrade.

Eftersom den skadade utrustningen ännu inte tagits i bruk, påverkas inte den befintliga produktionskapaciteten och de kortsiktiga utsikterna för anläggningen i Konin. Följaktligen kan nuvarande produktionsnivå i Konin upprätthållas. Dock kommer den produktionsökning som ursprungligen planerades att startas under andra halvåret 2022, att fördröjas till 2023. Händelsen täcks av försäkring. Mer precisa utsikter kommer att ges i samband med delårsrapporten för det andra kvartalet.

Gränges utsikter för det andra kvartalet är fortsatt oförändrade i relation till den information som gavs i delårsrapporten för det första kvartalet. Försäljningsvolymen under det andra kvartalet förväntas vara lägre än under det andra kvartalet 2021. Även om marknadens efterfrågan förväntas stödja en försäljningsvolym motsvarande den i andra kvartalet 2021, så förväntas försäljningsvolymen i Asien påverkas negativt av den Covid-19-relaterade nedstängningen i Shanghai.