Kontakt

Gränges Americas erhåller dubbla ASI-certifieringar och driver på för en ansvarsfull aluminiummarknad i USA

19 dec 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges Americas Inc. har framgångsrikt erhållit dubbla certifieringar enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard för sina tre produktionsanläggningar och det amerikanska huvudkontoret. Detta tillkännagavs av ASI idag.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Per idag har Gränges certifierat samtliga produktionsanläggningar i USA, Sverige och Kina.

“Att erhålla ASI-certifiering har varit en viktig strategisk prioritet för oss för att bli en ledare inom hållbarhet i aluminiumbranschen. Certifieringen stärker vår konkurrenskraft och position i de marknadssegment vi servar och är en viktig markör för vår strävan för att förbättra hållbarhet i hela värdekedjan”, säger Patrick Lawlor, President, Gränges Americas.

ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja. Chain of Custody-certifieringen säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukt.

Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges Americas genomfördes av DNV GL.

Läs mer:
ASI:s pressmeddelande
Certifieringar på Gränges hemsida
Gränges produktionsanläggning i Shanghai erhåller ASI-certifiering
Gränges Shanghai erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard
Gränges produktionsanläggning i Finspång erhåller ASI-certifiering
Gränges Finspång erhåller spårbarhetscertifiering enligt ASI Chain of Custody Standard