Kontakt

Gränges ingår nya låneavtal och refinansierar befintlig skuld

22 dec 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges har ingått två nya låneavtal och refinansierat en del av skuldportföljen.

Det ena låneavtalet, som har arrangerats av Citibank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken och Nordea, består av en revolverande kreditfacilitet tillgänglig i flera valutor om 3 500 MSEK med en löptid på tre år samt ett lån om 100 MUSD med en löptid på tre år. Avtalet har en hållbarhetslänkad struktur och kommer därmed att kopplas till Gränges hållbarhetsambitioner. Danske Bank och Nordea har agerat hållbarhetskoordinatorer. 

Det andra låneavtalet har ingåtts med AB Svensk Exportkredit och består av ett lån om 200 MSEK med en löptid på fyra år, ett lån om 40 MUSD med en löptid på 2 år och ett lån om 20 MUSD med en löptid på 3 år. Även detta avtal har en hållbarhetslänkad struktur och kommer att kopplas till Gränges hållbarhetsambitioner.

”Att fortsätta integrera Gränges ambitiösa hållbarhetsarbete i koncernens finansiering ser vi på Gränges som en självklarhet. Vi jobbar med hållbarhet i verksamhetens alla dimensioner. Det stärker vår långsiktiga utveckling såväl som bolagets finansiella profil och gör Gränges mer attraktivt som bolag. Vi är mycket glada för att våra finansierande banker är med och stödjer denna utveckling”, säger Oskar Hellström, CFO och Vice VD på Gränges.

I samband med upptagandet av de nya lånen kommer motsvarande belopp att återbetalats på befintliga lån. Hållbarhetslänkningen kommer att aktiveras under 2023.