Kontakt

Gränges publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

17 mar 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ och i bifogad fil.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på reports@granges.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021.