Kontakt

Gränges sätter mål att bli klimatneutralt till 2040 och ansluter sig till Science Based Targets initiative

20 jun 2022 | KONCERNRELEASE

Gränges höjer sin ambition inom hållbarhet med målet att bli klimatneutralt till 2040. Som en del av detta, åtar sig Gränges att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi) och förbinder sig på nytt till målen i Parisavtalet.

 

Under de senaste fem åren har Gränges tagit stora steg mot ambitiösa hållbarhetsmål. De totala klimatutsläppen per ton har minskat med 19 procent jämfört med basår 2017, vilket motsvarar en årlig minskningstakt om 5 procent. Utsläppsminskningen är framför allt ett resultat av ökad cirkularitet, och volymerna av återvunnet aluminium har mer än tredubblats under samma period. Hållbarhet och återvinning är två kritiska delar i Gränges affärsmodell och starka drivkrafter för företagets långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande.

- Vi fortsätter att fokusera på att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och erbjuda ledande aluminiumlösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv. Att vi åtar oss att bli klimatneutrala och ansluter oss till SBTi är ett naturligt nästa steg för oss. Tillsammans med våra kunder och leverantörer kan Gränges göra en enorm skillnad, säger Jörgen Rosengren, VD.

Att ansluta sig till SBTi visar Gränges starka hållbarhetsengagemang och fokus att minska klimatpåverkan från både sin affärsverksamhet och längs värdekedjan. Gränges har tidigare fastställt ambitiösa mål för att minska klimatutsläppen till 2025 (från basår 2017) och företagets nya långsiktiga mål är att nå klimatneutralitet till 2040.

- Vårt nya ambitiösa mål att nå nettonollutsläpp till 2040 tydliggör hastigheten och omfattningen av de klimatomställningsåtgärder vi behöver vidta. Jag ser fram emot att arbeta med våra kunder och leverantörer över hela världen för att höja hållbarhetsribban ytterligare och bygga ett ännu starkare och mer cirkulärt företag för framtiden, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability.

 

Om SBTi
SBTi är ett globalt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Vetenskapligt baserade mål ger en tydlig vägledning för företag och finansinstitutioner att minska utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och framtidssäkra företagstillväxt. Mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med den nivå av klimatutsläpp som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till väl under 2°C över förindustriella nivåer och eftersträvar att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.