Kontakt

Gränges ser ett fortsatt starkt momentum under det andra kvartalet och uppdaterar utsikter

20 jun 2022 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Tack vare framgångsrika åtgärder från Gränges sida för att lindra effekterna av senaste tidens Covid-19 relaterade nedstängningar i Kina, förväntas koncernens försäljningsvolym för det andra kvartalet uppgå till över 90% av försäljningsvolymen för motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen förväntas fortsätta att stärkas jämfört med första kvartalet då prisjusteringar i högre utsträckning kompenserar för kostnadsökningar.

Gränges kommer inte att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan halvårsrapporten har publicerats.

Halvårsrapporten för perioden januari–juni 2022 publiceras fredagen den 15 juli 2022 kl. 07.30. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00.