Kontakt

Gränges valberedning föreslår nyval av Steven Armstrong som styrelseledamot i Gränges AB

04 feb 2022 | KONCERNRELEASE

Steven Armstrong, VP & Transformation Officer på Ford, föreslås av valberedningen i Gränges att väljas in som ledamot i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2022. Carina Andersson, som suttit i Gränges styrelse sedan 2014, har avböjt omval och kommer att lämna styrelsen i samband med årsstämman.

Steven Armstrong, för närvarande VP & Transformation Officer för Ford Sydamerika och Indien, har arbetat inom fordonsindustrin i över 40 år, varav 35 år inom Ford Motor Companys globala verksamhet. Under sin karriär har han arbetat i Storbritannien, USA, Sverige, Tyskland, Brasilien och Kina och har haft en mängd olika chefs- och inköpsroller för Jaguar, Mazda, Volvo och Ford. Steven har en BA (Hedersexamen) i Företagsekonomi och innehar ett Hedersdoktorat vid University of East London.

– Vi är mycket glada över att kunna föreslå Steven Armstrong som ny ledamot i Gränges styrelse. Med sin långa, breda och globala erfarenhet från bilindustrin kommer han bli ett starkt tillskott till styrelsen, säger Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden och representant för Gränges största aktieägare, samt ordförande i Gränges valberedning.

Carina Andersson valdes in i styrelsen 2014 och har tagit en mycket aktiv roll i styrelsearbetet. Hon har bidragit med mycket värdefull erfarenhet och kunskap från industrin och därför varit viktig i de beslutsprocesser som ledde fram till förvärven av Noranda i USA (2016) och Aluminium Konin i Polen (2020). Carina har även varit ledamot i Ersättningsutskottet sedan 2014.

Valberedningen föreslår i övrigt omval av Fredrik Arp, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström samt Hans Porat. Fredrik Arp föreslås till omval som styrelseordförande.

Inför årsstämman 2022 utgörs Gränges valberedning av representanter för bolagets tre största aktieägare och av Gränges styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning: Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (AFA Försäkring), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) samt Fredrik Arp (Gränges styrelseordförande). Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Valberedningens övriga beslutsförslag samt dess motiverade yttrande kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämman.

Gränges årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 4 maj 2022 kl. 16.00 i Stockholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jannis Kitsakis, ordförande i Gränges valberedning, representerar Fjärde AP-fonden
jannis.kitsakis@ap4.se, tel: +46 70 603 80 23

Niclas Nelson, General Counsel, Gränges
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 70 834 96 16

Gränges AB
Box 5505
114 85 Stockholm