Kontakt

Gränges gör icke kassaflödespåverkande lagernedskrivning

20 jan 2023 | KONCERNRELEASE, Regulatorisk - MAR

Som ett resultat av översyn av nedskrivningsbehov kommer Gränges att göra en icke kassaflödespåverkande lagernedskrivning avseende råvaror importerade av Gränges Americas under de tre första kvartalen 2022. Nedskrivningen kommer att påverka det justerade rörelseresultatet för helåret med cirka -80 MSEK.

Beloppet i detta pressmeddelande är preliminärt och oreviderat. Gränges kommer inte att ge ytterligare kommentarer avseende den finansiella utvecklingen innan bokslutskommunikén för 2022 har publicerats. 

Bokslutskommunikén för perioden januari–december 2022 publiceras torsdagen den 26 januari 2023 kl. 07.30 i enlighet med bolagets finansiella kalender. En webbsänd presentation kommer att hållas samma dag kl. 10.00.