Kontakt

Gränges publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

16 mar 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges har publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 tillsammans med en version av European Single Electronic Format (ESEF). Rapporten är från och med idag tillgänglig på företagets hemsida och i den bifogade filen.

Års- och hållbarhetsrapporten för 2022 är tillgänglig på Gränges hemsida under rapporter och presentationer. Ta även del av online-versionen här.

En tryckt version av rapporten kommer att finnas tillgänglig i slutet av mars och kan beställas på Gränges hemsida eller via info@granges.com.