Kontakt

Nytt datum för Gränges årsstämma 2023

13 apr 2023 | KONCERNRELEASE

Gränges har beslutat om nytt datum för årsstämman 2023. Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 14 juni 2023 kl. 16.00 på Finlandshuset Konferens i Stockholm.

Med anledning av att kallelse till årsstämman som planerades att hållas den 27 april 2023 inte har skett i rätt tid i Post- och Inrikes Tidningar har Gränges styrelse beslutat att flytta fram årsstämman till den 14 juni 2023. 
 
Kallelse till stämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet. Ärenden och förslag till dagordning är oförändrade jämfört med den kallelse som offentliggjordes av bolaget den 23 mars 2023. Aktieägare som har anmält sig till årsstämman den 27 april 2023 kommer att kontaktas av Euroclear Sweden AB.