En kundfokuserad affärsmodell

Gränges affärsidé är att stödja våra kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och miljöprestanda beror till stor del på materialegenskaper och design, vilka är Gränges kärnkompetenser.

Starka kundrelationer

Gränges kunder är beroende av pålitliga och högkvalitativa produkter. Gränges strävar efter att tillgodose kundernas behov, och bolagets högsta prioritet är att leverera produkter och tjänster som uppfyller eller överträffar kundernas kvalitetskrav. Gränges har i regel långa affärsrelationer med sina kunder. 85 procent av dessa har varit kunder till Gränges i mer än tio år.

Tekniskt ledarskap och produktkunskap

Gränges har världsledande kunskaper om metallurgi och förståelse för produktionsprocessen, särskilt inom utveckling av legeringar, varmvalsning av pläterat material, termomekanisk bearbetning samt skärning. Produktutvecklare och ingenjörer har ett nära samarbete med kunden för att optimera samverkan mellan materialen och kundens utrustning och processer.

Specialiserad och lean-baserad produktion

Gränges produktionsanläggningar i Shanghai och Finspång är optimerade för att producera värmeväxlarmaterial till lödda värmeväxlare. I USA är produktionsanläggningarna optimerade för att producera material till stationära värmeväxlare, livsmedelsförpackningar, transformatorer och andra nischmarknader. För att möta den ökande efterfrågan kommer produktionskapaciteten i USA att utökas under 2019.

God expertkunskap och erfarenhet

Gränges mångåriga specialisering inom utveckling och tillverkning av valsade produkter för lödda värmeväxlare, har byggt upp erfarenhet och expertkompetens om materialegenskaper och tillverknings­processer på alla nivåer i organisationen. Globalt samarbete för utbyte av bästa praxis, värdefull kunskap och erfarenhet sker kontinuerligt.

Etablerad intäktsmodell

Gränges genererar intäkter genom försäljning av avancerade material som tillverkats för specifika kunder och applikationer, och som regleras i kontrakt med lång löptid. Priserna baseras på det mervärde Gränges erbjuder i fråga om materialegenskaper och produktkomplexitet. Kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, förs vidare till kunderna.

Gränges position i värdekedjan