Kontakt

En kundfokuserad affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Materialegenskaper och design, vilka är Gränges kärnkompetenser, bidrar till effektiviteten och hållbarhetsprestandan i kundernas produkter och processer.

Starka kundrelationer

Gränges långsiktiga kundrelationer kännetecknas av kundanpassad utveckling och ett nära samarbete, med ett starkt fokus på att möta kundernas kritiska behov av pålitliga, hållbara och högkvalitativa produkter. Gränges har i regel långa affärsrelationer med sina kunder, och 85 procent har varit kunder till Gränges i mer än tio år.

Tekniskt ledarskap 

Gränges har världsledande expertis om metallurgi och förståelse för produktionsprocessen, särskilt inom utveckling av legeringar, varmvalsning av pläterat material, termomekanisk bearbetning samt skärning. Produktutvecklare och ingenjörer har ett nära samarbete med kunden för att optimera samverkan mellan materialen och kundens utrustning och processer.

Specialiserad och lean-baserad produktion

Gränges produktionsanläggningar är optimerade enligt lean-principer. Produktionen är efterfrågestyrd och bolaget har ett starkt fokus på kontinuerliga förbättringar för att öka produktiviteten, processtabiliteten och effektiviteten samt för att minska avfall i verksamheten. Gränges eget koncept för ”lean manufacturing”, Gränges Production System (GPS), är implementerat på alla produktionsanläggningar.

Lång erfarenhet och expertkompetens

Gränges mångåriga specialisering inom utveckling och tillverkning av avancerade valsade aluminiumprodukter har byggt upp en betydande erfarenhet och expertkompetens om materialegenskaper och tillverkningsprocesser. Bolaget samarbetar globalt för utbyte av värdefull kunskap och erfarenhet.

Etablerad intäktsmodell

Gränges genererar intäkter genom försäljning av avancerade material som har tillverkats för specifika kunder och applikationer, och som regleras i kontrakt med lång löptid. Priserna baseras på det mervärde Gränges erbjuder i fråga om materialegenskaper och produktkomplexitet. Kostnaden för aluminium, som är det primära insatsmaterialet, förs vidare till kunderna.

Gränges position i värdekedjan