Gränges i korthet

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade material som ökar effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och prestandan hos slutprodukterna. Våra geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika.

Gränges idag

>> 1 800 anställda
>> Börsnoterad på Nasdaq Stockholm
>> Nettoomsättning 13 miljarder SEK
>> Produktionskapacitet 460 000 ton/år
>> Justerat rörelseresultat på 1 miljard SEK

Vi ska driva tillväxt genom innovation och förvärv, öka effektiviteten genom ständiga förbättringar och skapa värde genom vårt hållbarhetsarbete.
- Johan Menckel, VD

 

Hög produktionskapacitet på tre kontinenter

Vi har en total produktionskapacitet på cirka 460 kton fördelat på fem produktionsanläggningar på tre kontinenter. Anläggningarna är väl optimerade enligt principerna för lean med efterfrågestyrd produktion och möter kundernas krav när det gäller kvalitet, flexibilitet och leverans.

Slutkundsmarknader

Gränges kunder finns i fordonsindustrin, HVAC-industrin och på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar. Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande med en uppskattad global marknadsandel på cirka 20 procent. Fordonsindustrin svarar för omkring hälften av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 24 procent och övriga slutkundsmarknader (exempelvis transformatorer och livsmedelsförpackningar) för resterande 26 procent.

Fordonsindustrin

Omkring hälften av alla bilar som tillverkas i världen idag har värmeväxlare som bygger på Gränges material och expertis. Ökningen av antalet elfordon2) kommer att driva efterfrågan på Gränges produkter.

HVAC-industrin

Användningen av aluminium som material i stationära värmeväxlare ökar och Gränges har en stark position inom det här segmentet i Amerika. 

Övriga slutkundsmarknader

I Amerika är Gränges en stor leverantör av lindningsmaterial för transformatorer och aluminiumfolie som passar för livsmedelsförpackningar.

Ledande positioner

Vi har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial med produktutveckling, tillverkning, försäljning och teknisk support på tre kontinenter.  Det ger oss möjlighet att bistå globala och regionala kunder med ledande produkter och oöverträffad kapabilitet. 

Asien: Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium. Kina är regionens största och viktigaste marknad och svarar för mer än 50 procent av Gränges försäljning i Asien. 
Europa:
Ledande position inom valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium.
Amerika: Ledande position inom valsade aluminiumprodukter för stationära värmeväxlare. Gränges är näst störst inom lödda värmeväxlare i valsat aluminium till fordonsindustrin. Starka positioner på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

En hållbar verksamhet

I allt vi gör har vi ett ansvar att driva utvecklingen i en riktning som gynnar alla våra intressenter, därav vårt starka fokus på hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan av våra produkter och verksamheter, upprätthålla god affärsetik och tillhandahålla en säker och god arbetsmiljö. Vi deltar i FN:s Global Compact och har åtagit oss att kontinuerligt integrera de tio principerna i vår strategi och vår verksamhet.

 

Läs mer

Vision och värderingar

Vår vision är att förändra världen genom innovativ ingenjörskonst inom aluminium.

Affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och...

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...