Kontakt

Syfte och värderingar

Människorna i verksamheten är det som gör skillnaden. Kärnan i vår verksamhet är människorna och företagskulturen. Hur våra anställda agerar i vardagen på arbetsplatsen är det som utgör vår framgång.

Vårt syfte

Att utveckla lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter och lösningar.

Vårt löfte

Att använda kompetens, flexibilitet och snabbhet för att leverera till dagens och morgondagens behov.

Kärnvärden

Gränges företagskultur och värdegrund är viktiga för att attrahera och behålla medarbetare. Kärnvärdena visar att Gränges medarbetare främjar att ge service till kunder och andra intressenter, får saker att hända, konstant söker nya och bättre lösningar och samarbetar aktivt. Kärnvärdena vägleder medarbetarna i deras dagliga handlingar och utgör grunden för att bedriva affärer på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Engagerad

Vi sätter kunden i centrum och agerar ansvarsfullt gentemot varandra och vårt samhälle.

Handlingskraftig

Vi är handlingskraftiga, får saker att hända och lär oss hela tiden av våra erfarenheter. 

Innovativ

Vi är innovativa, främjar kreativitet och söker ständigt nya och bättre lösningar.

Tillgänglig

Vi är tillgängliga för varandra, våra kunder och våra affärspartners.