Kapabilitet

Vårt fokus på värmeväxlarindustrin gör att vi kan lägga stora resurser på ständiga förbättringar inom vårt område. Det innebär att vi fortlöpande kan utveckla vår kompetens, anpassa våra produkter och förbättra våra produktionsprocesser.

Tillverkningen inom Gränges av valsat aluminium för lödda värmeväxlare involverar flera olika processteg – från smältning och gjutning till färdigställning genom skärning och packetering. Varje enskilt processteg har sin komplexitet som till exempel plätervalsningsprocessen där en eller flera pläteringslegeringar sammanfogas med ett kärnmaterial via varmvalsning.

Teknisk processkapabilitet

Gränges kapabiliet beträffande banddimensioner presenteras i följande tabell:

Bredd 10–1400 mm
Tjocklek 0.040–3.18 (4*) mm
Plätertjocklek 3–20 %
Ytdiameter band, YD Upp till 1800 mm
Innerdiameter, band YD       150*, 200*, 254, 305, 406, 508 mm
Vikt Upp till 7500 kg

 
Undantag från ovanstående standardkapabilitet är i visa fall möjlig mot förfrågan.
*) Endast i Shanghai.