Kontakt

Marknader

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda nischapplikationer.

Marknadens kännetecken

Marknaden för valsade aluminiummaterial kännetecknas av avancerad teknik, komplexa produktionsprocesser och kunddriven utveckling med långa kundrelationer.

Avancerad teknologi och avancerade produktionsprocesser
Det är relativt svårt att etablera sig på marknaden för valsade  aluminiummaterial. Detta beror delvis på att det är en kapital-intensiv industri och på den höga grad av kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla och producera nya och kund-anpassade material. Den här kompetensen är även avgörande för att hantera flexibla och effektiva produktionsprocesser, och för att kunna garantera en hög leveranssäkerhet vad gäller volym, tid och kvalitet. Allt detta kräver väl anpassade produktionsresurser och -processer som har förfinats under lång tid. Därutöver krävs effektiv kundservice och en global logistikkapacitet.

Kunddriven utveckling
Tillverkare ställs ständigt inför nya och ökade kundkrav på material som är starkare, miljövänligare och som har lägre vikt och högre korrosionsbeständighet. Utvecklingen av nya material, produkter och lösningar genomförs i nära samarbete med kunder och baseras på mångåriga relationer. En central utmaning är att möta de krav som följer av nya applikationer och behov hos slutkunderna, samt de trender som påverkar verksamheten. Gränges strävar efter att ligga i framkant och utveckla anpassningsbara och skräddarsydda aluminiummaterial. 

Konkurrenter

Konkurrenterna varierar i storlek och strategiskt fokus samt skiljer sig åt mellan regioner och slutkundsmarknader. I första hand utgörs konkurrenterna av större globala aluminiumbolag som Arconic, Novelis och UACJ. Förutom de stora globala konkurrenterna finns det lokala konkurrenter i de olika regionerna. 

Slutkundsmarknader

Gränges kunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin samt nischmarknader såsom transformatorer och specialförpackningar. Fordonsindustrin svarar för omkring 40 procent av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 22 procent, specialförpackningar för cirka 17 procent och övriga slutkundsmarknader för resterande 21 procent. Gränges position är stark i alla regioner som bolaget har verksamhet i.