Översikt av produktionsprocesser

Gränges bedriver efterfrågestyrd produktion som baseras på principerna inom ”lean manufacturing”. I korthet syftar det till att skapa enkla produktionsflöden, direktkoppling mellan produktionssteg och väldefinierade samt effektiva processer. Produktionens ledtid ska vara så kort som möjligt och balanseras mot behovet av att processerna ska vara kostnadseffektiva, vilket även gör det möjligt för Gränges att erbjuda flexibel kundservice.

Komplexa produktionsprocesser

Vid anläggningarna i Finspång och Shanghai fokuseras produktionen på valsade produkter för lödda värmeväxlare i aluminium. Detta är en komplex process som omfattar flera steg.

Processens första steg utgörs av omsmältning och gjutning där aluminiumtackor, legeringsmetaller och återvunnet aluminiumskrot bildar insatsmaterial. Nästa steg är varmvalsningsprocessen, där materialet genomgår den första formförändringen. Materialet förvärms i en ugn till en temperatur som gör det mjukt och formbart. Under varmvalsningen skapas en metallisk bindning mellan pläteringsplåtar och valsgöt. De varmvalsade banden kyls därefter ned innan de fortsätter till kallvalsning.

Under kallvalsningen valsas materialet i flera omgångar för att uppnå önskad tjocklek. Banden kan värmebehandlas i ugnar mellan och efter kallvalsningen för att få önskad styrka och formbarhet. Ytegenskaper, planhet, korrekt tjocklek och hållfasthet är de viktigaste kvalitetsegenskaper som erhålls genom kallvalsnings- och värmebehandlingsprocesserna. De kallvalsade banden vidareförädlas sedan på avdelningen för färdigställning. Beroende på slutprodukt skärs banden därefter i önskade bredder. 

Översikt av produktionsprocessen i Kina och Sverige

 

 

Översikt av produktionsprocessen i USA