Geografisk exponering

Många av Gränges kunder är i stor utsträckning globala, vilket förutsätter att Gränges har motsvarande närvaro och räckvidd.

Gränges har tillverkning, försäljning och teknisk support på tre kontinenter. Produktionsanläggningarna i ­Finspång och Shanghai har även viktiga kompetenscentrum för forskning och innovation i nära samarbete med kunderna. Ett tredje forsknings- och innovationscenter är under uppbyggnad i Huntingdon.

Asien

Sedan etableringen av produktionsanläggningen i Shanghai 1996 har Gränges arbetat upp en ledande ställning på den asiatiska marknaden. Under 2018 svarade Asien för 23 procent (23) av koncernens försäljningsvolym, med Kina som huvudmarknad. Andra nyckelmarknader är Indien, Thailand och Sydkorea. Fordonsindustrin står för över 90 procent av Gränges försäljning i Asien.

Huvud­delen av produktionsvolymen från Gränges anläggning i Shanghai säljs i Asien, varav cirka hälften i Kina. Globala kunder stod för 47 procent (44) av den totala försäljningsvolymen i Asien 2018.

Europa

Gränges har en stark ställning på den europeiska marknaden och har genom högteknologiskt produktinnehåll befäst sin ledande position inom segmentet för värmeväxlare till fordonsindustrin under de senaste tio åren. Fordonsindustrin står för över 90 procent av Gränges försäljning i Europa.

Under 2018 stod Europa för sammanlagt 17 procent (18) av koncernens försäljningsvolym, med Storbritannien, Italien, Tjeckien och Polen som de största marknaderna. Europa är en konsoliderad marknad och globala kunder svarade för cirka 80 procent (81) av försäljningsvolymen 2018. Huvuddelen av volymen som levereras till Europa produceras vid anläggningen i Finspång.

Amerika

Gränges har funnits på den amerikanska marknaden sedan 1994 och är den näst största leverantören av lödda värmeväxlare i valsat aluminium till fordonsindustrin. Sedan 2016 har Gränges varit ledande inom HVAC-industrin och är en av de större leverantörerna av lindningsmaterial för transformatorer och alumi­niumfolie till livsmedelsförpackningar.

Amerika svarade för cirka 60 procent (59) av koncernens försäljningsvolym under 2018, varav 22 procent utgjorde försäljning till fordonsbranschen och 78 procent gick till HVAC-industrin och andra slutkundsmarknader. USA, Mexiko och Brasilien är Gränges huvudmark­nader i Amerika. Gränges globala kunder stod för cirka 15 procent (15) av den totala försäljningsvolymen i Amerika under 2018.

Gränges produktionsanläggningar i sydöstra USA förser merparten av kunderna i regionen med produkter. Däremot levereras material för lödda värmeväxlare i aluminium från Gränges anläggningar i Finspång, Sverige, och Shanghai, Kina. Till följd av USA:s antidumpnings- och utjämningstullar på import av valsade aluminiumprodukter från Kina, sker leveranserna av material för lödda värmeväxlare av aluminium till kunderna i USA numera uteslutande från anläggningen i Finspång.