Kunddriven och världsledande forskning och innovation

Gränges är en global ledare inom aluminiumteknik, –tillverkning och –innovation.

Gränges fokuserar på valsad aluminium för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Slutkunderna finns inom fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare samt nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Genom att erbjuda de mest avancerade produkterna och arbeta nära kunderna för att utveckla nya innovativa lösningar, bidrar Gränges till mer energisnåla och miljövänliga värmeväxlare. Varannan bil som produceras i dag globalt innehåller material som Gränges har tillverkat. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent.

 

Relaterad information

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Affärsmodell

Gränges stödjer sina kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support genom produktens livscykel. Slutprodukternas effektivitets- och...

Våra marknader

Gränges har en ledande global position inom valsade aluminiummaterial och är en av de få aktörerna i branschen med produktion, försäljning...