Trender

Världen står inför en tid av stark förändring. Ekonomier och branscher förändras i snabb takt till följd av utvecklingen på tillväxtmarknaderna, den allt snabbare tekniska utvecklingen, frågor som rör hållbarhet och klimatförändringar samt ändrade konsumtionsmönster.

Urbanisering – En växande hållbarhetsutmaning

År 2050 beräknas antalet människor som bor i städer att ha växt med ytterligare 2,5 miljarder1) och över 90 procent av ökningen kommer att ske i Asien och Afrika. Bara i Indien väntas antalet invånare i städer öka med mer än 400 miljoner fram till år 2050. Den snabba urbaniseringen medför utmaningar när det gäller infrastruktur, samhällsservice, sysselsättning, klimat och miljö. Rapporter visar att städer i dag konsumerar 75 procent av världens naturresurser, och står för 80 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Därför är det i städerna som utmaningar relaterade till global hållbarhet och klimatförändringar behöver lösas. 

Digitalisering – Nya affärsmöjligheter

Digitalisering, en ökad automatisering och nya affärsmodeller har börjat revolutionera branscher och samhällen. Trender som elektrifiering, självkörande bilar, nätuppkoppling och delningsekonomi håller på att förändra fordonsindustrin i grunden. För att framgångsrikt möta förändringarna i omvärlden bildar fordonstillverkare, komponenttillverkare och tjänsteleverantörer allianser, eller engagerar sig i utformningen av exempelvis infrastruktur för självkörande och eldrivna fordon. Framväxten av en delningsekonomi kommer att leda till ett högre utnyttjande av fordonen. Det kommer i sin tur att resultera i nya material- och designkrav för fordon, och därmed i nya affärsmöjligheter för leverantörerna.

Begränsade resurser – Ökad betydelse av en cirkulär ekonomi

Urbanisering, befolkningstillväxt och en växande medelklass världen över är megatrender som kommer att ha en mycket stor påverkan på utbud och efterfrågan på material. Det kommer att vara stor efterfrågan på nya bostäder och infrastruktur. Elbilar kommer att utgöra en snabbt växande andel av alla fordon och försäljningen av smarta telefoner och annan elektronik kommer att fortsätta att öka markant. Det här medför stora påfrestningar på världens naturresurser, vilket leder till tillfällig eller långsiktig brist på viktiga råvaror som kobolt, koppar, litium och nickel. Affärsmodeller som bygger på återvinning och kretsloppstänkande blir allt viktigare för att möta den här typen av utmaningar.

1) FN, 2018 (The 2018 Revision of the World Urbanization Prospects) https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html Rapporten publiceras av befolkningsdivisionen vid FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor (UN DESA).