Marknader

Gränges är verksamt på den globala marknaden för avancerade aluminiummaterial, med en tydlig ledande ställning inom valsade produkter för lödda värmeväxlare, uppskattad till cirka 20 procent globalt. Gränges är en av de få aktörerna i branschen med produktion, försäljning och kundanpassad produktutveckling i alla större regioner.

Slutkundsmarknader

Gränges kunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin samt nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelförpackningar. Fordonsindustrin svarar för omkring hälften av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 24 procent och övriga slutkundsmarknader (exempelvis transformatorer och livsmedelsförpackningar) för resterande 26 procent. Gränges position är stark i alla regioner som bolaget har verksamhet i.

Marknadens kännetecken

Höga inträdeshinder
Det är relativt svårt att slå sig in på marknaden för avancerade aluminiummaterial. Det beror inte i första hand på att det är en kapitalintensiv bransch utan snarare på den höga grad av kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla de nya avancerade material som kunderna efterfrågar. Den här kompetensen är även avgörande för att hantera flexibla produktionsprocesser effektivt, och för att kunna garantera en hög leveranssäkerhet vad gäller volym, tid och kvalitet. Allt detta kräver väl anpassade produktionsresurser och -processer som har förfinats under lång tid. Därutöver krävs effektiv kundservice och en global logistikkapacitet.

Ständiga förbättringar
Tillverkare av värmeväxlare ställs ständigt inför förbättringskrav från sina kunder i fordons- och HVAC-industrierna. De behöver därför fortlöpande förbättra värmeväxlarnas prestanda, sänka vikten för att tillgodose kraven på minskad miljöpåverkan, minska totalkostnaderna och öka värdet på sina kylnings- och klimatkontrollösningar. En grundläggande utmaning är att svara upp mot de krav som följer med nästa generations fordonsplattformar, nya applikationer och efterfrågan på slutkundernas produkter. Det innebär att Gränges, i egenskap av leverantör, måste ligga i framkant och utveckla anpassningsbara och skräddarsydda aluminiummaterial.

Långsiktiga kundrelationer
De långa utvecklingscyklerna för nya produktplattformar i slutkundernas branscher, som exempelvis fordon och HVAC, förutsätter ett långsiktigt samarbete mellan tillverkare och deras leverantörer. Gränges har långa relationer med sina kunder, vilket är ett resultat av Gränges starka fokus på att, i nära samarbete med kunderna, ständigt utveckla nya produkter, material och processer. De långsiktiga kundrelationerna avspeglar även styrkan i Gränges varumärke på marknaden för värmeväxlarmaterial, välkänt för att vara en global leverantör med utmärkt leveransförmåga. Av Gränges kunder har 85 procent anlitat bolaget i mer än tio år.

Konkurrenter

Gränges konkurrenter varierar i storlek och strategiskt fokus. De faktorer som påverkar graden av konkurrens skiljer sig åt mellan regioner och slutkundsmarknader, men generellt sett konkurrerar Gränges med produkternas kvalitet och tekniska innehåll, förmågan att möta kundernas krav, produktsortiment, ledtider, teknisk support, pris och kundservice. I första hand utgörs konkurrenterna av större globala aluminiumbolag som Arconic, Novelis och UACJ. I Asien finns det flera lokala aktörer som är direkta konkurrenter till Gränges på den asiatiska marknaden. I Europa finns tecken på växande konkurrens från tillverkare i Öst- och Sydeuropa.

Slutkundsmarknader

Inom valsade produkter för lödda värmeväxlare är Gränges klart marknadsledande, med cirka 20 procent av den globala marknaden. Fordonsindustrin svarar för runt hälften av Gränges försäljning.

Läs mer

Geografisk exponering

Många av Gränges kunder är i stor utsträckning globala, vilket förutsätter att Gränges har motsvarande närvaro och räckvidd.

Läs mer