Kontakt

Marknader

Gränges har en ledande position inom valsade aluminiummaterial med produktutveckling, produktion, försäljning och teknisk support på tre kontinenter.

Marknadens kännetecken

Gränges är en ledande global leverantör av avancerade produkter och lösningar av aluminium för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Marknaden för avancerade valsade aluminiummaterial kännetecknas av avancerad teknik, komplexa produktionsprocesser samt kunddriven utveckling med långa kundrelationer.

Avancerad teknologi och avancerade produktionsprocesser
Det är relativt svårt att etablera sig på marknaden för avancerade aluminiummaterial. Detta beror inte i första hand på att det är en kapitalintensiv bransch utan snarare på den höga grad av kompetens och erfarenhet som krävs för att utveckla nya avancerade material. Den här kompetensen är även avgörande för att hantera flexibla och effektiva produktionsprocesser, och för att kunna garantera en hög leveranssäkerhet vad gäller volym, tid och kvalitet. Allt detta kräver väl anpassade produktionsresurser och -processer som har förfinats under lång tid. Därutöver krävs effektiv kundservice och en global logistikkapacitet.

Kunddriven utveckling
Tillverkare ställs ständigt inför ökade och nya kundkrav på starkare material med lägre vikt, ökad korrosionsbeständighet och minskad miljöpåverkan. Utvecklingen av nya produkter, material och processer genomförs i nära samarbete med kunderna och baseras på mångåriga relationer. En central utmaning är att möta de krav som följer av nya applikationer och behov hos slutkunderna, samt de trender som påverkar verksamheten. Gränges strävar efter att ligga i framkant och utveckla anpassningsbara och skräddarsydda aluminiummaterial.

Konkurrenter

Konkurrenterna varierar i storlek och strategiskt fokus samt skiljer sig åt mellan regioner och slutkundsmarknader. I första hand utgörs konkurrenterna av större globala aluminiumbolag som Arconic, Novelis och UACJ. I Asien finns det flera lokala aktörer som är direkta konkurrenter till Gränges på den asiatiska marknaden. I Europa ökar konkurrensen från tillverkare i Öst- och Sydeuropa.

Slutkundsmarknader

Gränges kunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin samt nischmarknader såsom transformatorer och specialförpackningar. Fordonsindustrin svarar för omkring 45 procent av Gränges försäljning, HVAC-industrin för cirka 20 procent, specialförpackningar för cirka 14 procent och övriga slutkundsmarknader för resterande 21 procent. Gränges position är stark i alla regioner som bolaget har verksamhet i.

Slutkundsmarknader

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom HVAC-industrin samt på nischmarknader såsom transformatorer och specialförpackningar samt värmeväxlarlösningar för industriapplikationer, jordbruksmaskiner och vindkraftverk.

Läs mer