Avancerade produkter i nära kundsamarbete

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer.

Gränges erbjuder ett fullt sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter med höga krav på funktionalitet och prestanda. - 3 000 produktspecifikationer, inklusive 200 aktiva legeringskombinationer. 

Beroende på det specifika behovet för en viss applikation, erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveranstillstånd, plätertjocklekar och geometrier. Toppmodern teknik och industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet. 

Research & innovation

Gränges bedriver världsledande forskning och utveckling och arbetar nära bolagets kunder, med djup kunskap om metallurgi och förståelse för tillverkningsprocessen. Utveckling av nya, innovativa produkter och materialegenskaper är drivkraften för Gränges framtida tillväxt.

Den strategiska forskningen hanteras globalt medan den kundnära utvecklingen sker lokalt, i nära samarbete med produktionsanläggningarna. Gränges R&I har mer än 60 högutbildade medarbetare över hela världen som arbetar med produktutveckling, bland annat metallurger, kemister, metallografer, fysiker, maskiningenjörer och tekniker – alla specialister på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och andra avancerade applikationer. 

Gränges forskning och innovation har resulterat i 58 patentfamiljer och 198 beviljade patent samt ytterligare 106 patentansökningar under behandling.

Slutkundsprodukter

Fordonsindustrin
Fordonsindustrin omfattar alla fordonstyper, från lätta fordon till tunga last­fordon, liksom hybrid- och elbilar. Efterfrågan på värmeväxlarmaterial är starkt knuten till den globala fordonsproduktionen och antalet värmeväxlare per fordon.

HVAC-industrin
HVAC inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i till exempel bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter. Underliggande faktorer som driver efterfrågan på värmeväxlare inom HVAC, oavsett typ, är nybyggnation, konsumentförtroende och miljölagstiftning. 

Värmeväxlare för andra områden
Exempel på andra områden är utveckling av lösningar för olika industriapplikationer, jordbruksmaskiner, och vindkraftsindustrin.

Övriga slutkundsmarknader
Gränges är också en stor leverantörer av aluminiumfolie till livsmedelsbehållare och lindningsmaterial till transformatorer (en elektroteknisk komponent som används för att öka eller minska växelspänningar i elektriska kraftapplikationer).

Läs mer

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Research & innovation

Gränges har världsledande forskning och utveckling som arbetar nära bolagets kunder...

Slutkunder

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom HVAC-industrin samt på nischmarknader...