Kontakt

Avancerade produkter i nära kundsamarbete

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer och erbjuder ett fullt sortiment av pläterade och opläterade valsade aluminiumprodukter med höga krav på funktionalitet och prestanda.

Beroende på det specifika behovet för en viss applikation, erbjuder Gränges multilagerprodukter med upp till fem lager. Mångfalden ger nästan obegränsade möjligheter till kundanpassade lösningar baserade på noggrant utvalda legeringskombinationer, leveranstillstånd, plätertjocklekar och geometrier. Toppmodern teknik och industriell hantverksskicklighet borgar för material med jämn kvalitet. 

Att utveckla produkter som kan förbättra kunders hållbarhetsprestanda och minska deras miljöpåverkan är av yttersta vikt för Gränges. Hållbarhetsaspekter integreras i produktutvecklingsarbetet, där hänsyn till hållbarhet ska tas i produkternas hela livscykler och inte enbart i produktionsprocesserna. Möjligheterna att förbättra produkternas hållbarhetsprestanda är störst i de tidiga stadierna av produktutvecklingsprocessen, när produktegenskaperna beslutas. Läs mer >

Innovation

Vårt innovationsarbete stöds avbolagets R&I-center runtom i världen och av en välutvecklad innovationskultur. Samarbeten med externa parter, kunder och leverantörer utgör en växande del av innovationsarbetet och är också ett resurseffektivt arbetssätt. Vår innovation omfattar utvecklingen av nya produkter och tjänster, fortsatt utveckling och förbättring av befintliga erbjudanden och lösningar samt en utökning av våra erbjudanden och värdekedjan.

Vårt starka produkterbjudande är resultatet av avancerad kunskap om metallurgi och produktionsprocesser samt ett långsiktigt engagemang i forskning och innovation. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt inom Gränges, med externa kunder och, inom utvalda nyckelområden, tillsammans med ledande universitet och forskningsinstitut. Den strategiska forskningen hanteras globalt medan den kundanpassade utvecklingen bedrivs lokalt i nära samarbete med produktionsanläggningarna och kunderna. Denna organisation möjliggör snabbare beslutsgångar och processer för produktutveckling då vi kan testa och verifiera nya produkter direkt i produktion. Utveckling av nya, innovativa produkter och materialegenskaper är drivkraften för Gränges framtida tillväxt.

Hållbarhet är också en viktig del av vår innovationsprocess. Hållbarhetsdriven innovation kan omfatta löpande effektivitetsförbättringar, minskad resursanvändning i värdekedjan och utveckling av mer hållbara produkter. En stark närvaro på tillväxtmarknader, som exempelvis elfordonsmarknaden, ger ökade insikter i trender och konsumentbehov. Dessa kunskaper och insikter används för att utveckla nya produkter, tjänster, lösningar och affärsmodeller anpassade till förhållandena på dessa marknader.

Slutkundsprodukter

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, HVAC-industrin och specialförpackningsindustrin liksom andra nischmarknader såsom transformatorer och vindkraftverk.

Fordonsindustrin
Fordonsindustrin omfattar alla fordonstyper, från lätta till tunga fordon och både förbränningsmotor-, hybrid- och elfordon. Produktionen av lätta fordon är en viktig drivkraft för Gränges försäljning av värmeväxlarmaterial. En ökande andel hybrid- och elfordon förväntas ytterligare öka efterfrågan på Gränges värmeväxlarmaterial.

HVAC-industrin
HVAC-industrin inbegriper system för värme, ventilation och luftkonditionering i bostäder, kommersiella lokaler och industrifastigheter. 

Specialförpackningar
Gränges är en ledande leverantör av aluminiumfolie för livsmedelsförpackningar i Nordamerika och har dessutom en serie förpackningsprodukter för den europeiska marknaden. Ett exempel är aluminiumfolie för flaskförslutningar som används i livsmedels- och dryckesindustrin.

Övrigt
Exempel på andra marknader som Gränges levererar till är transformatorer, värmeväxlare för industriapplikationer, vindkraftverk samt band och plåt för generella tekniska applikationer. 

Affärsenheten Gränges Powder Metallurgy skapar tillväxtmöjligheter inom ny materialteknologi på den snabbväxande marknaden för pulvermaterial och additiv tillverkning.

Läs mer

Produkter

Gränges fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges tydliga fokus på att erbjuda ledande produkter...

Research & innovation

Gränges har världsledande forskning och utveckling som arbetar nära bolagets kunder...

Slutkunder

Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom HVAC-industrin samt på nischmarknader...