Produktionsanläggningar

Många av Gränges kunder är i stor utsträckning globala, vilket förutsätter att Gränges har motsvarande närvaro och räckvidd. Med produktionskapacitet på tre kontinenter har Gränges skapat en plattform som möter kundernas komplexa behov och möjliggör fortsatt global expansion.

Gränges har en total årlig produktionskapacitet på cirka 460 kton, fördelad på fem produktionsanläggningar på tre kontinenter. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, i Finspång i Sverige, samt i Huntingdon (Tennessee), i Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA. 

Produktionsanläggningen i Finspång har en kapacitet på 100 kton och ett projekt pågår för att öka kapaciteten med 20 kton, vilket beräknas vara klart under 2021. Anläggningen har producerat aluminiumprodukter sedan 1922 och aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare sedan 1972.

Produktionsanläggningen i Shanghai grundades 1996, sedan dess har Gränges fokuserat på att utöka kapaciteten för att hålla jämna steg med marknadstillväxten och kapaciteten är nu 120 kton.

I USA har Gränges tre produktionsanläggningar med en sammanlagd produktionskapacitet på 260 kton. Produktionskapaciteten har under 2019 ökat med 40 kton genom utbyggnad av Huntingdon. Dessutom kommer produktion i anläggningen i Newport att återupptas i det fjärde kvartalet 2019. Den förbättrade och utökade anläggningen kommer att bidra med 20 kton per år. 

Dessutom är produktionsanläggningarna i Finspång, Shanghai och Huntingdon utrustade med viktiga kompetenscentra för forskning och innovation i nära samarbete med kunderna. 

Gränges äger också 51 procent av aktierna i produktionsbolaget Getek GmbH, som tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. Göten används främst för produkten Trillium.

Alla Gränges produktionsanläggningar är ISO-certifierade för kvalitet. I Sverige och Kina är anläggningarna också ISO-certifierade för miljö.

Gränges produktionsanläggningar

Plats Etabl. Årlig kapacitet (tusen ton) Slutkundsmarknad Produktionsutrustning
Finspång, Sverige 1922 100 Fordon Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Shanghai, Kina 1996 120 Fordon, stationära värmeväxlare Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Huntingdon, USA 1967 och 2000 160 Stationära värmeväxlare, livsmedelsförpackningar, transformatorer, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Salisbury, USA 1965 40 Stationära värmeväxlare, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Newport, USA 1951 n/a Stationära värmeväxlare, livsmedelsförpackningar Ytbehandling, färdigställning