Kontakt

Produktionsanläggningar

Många av Gränges kunder är i stor utsträckning globala, vilket förutsätter att Gränges har motsvarande närvaro och räckvidd. Med produktionskapacitet på tre kontinenter har Gränges skapat en plattform som möter kundernas komplexa behov och möjliggör fortsatt global expansion.

Gränges har en total årlig produktionskapacitet på cirka 460 kton, fördelad på fem produktionsanläggningar på tre kontinenter. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, i Finspång i Sverige, samt i Huntingdon (Tennessee), i Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA. Dessutom är produktionsanläggningarna i Finspång, Shanghai och Huntingdon utrustade med viktiga kompetenscentra för forskning och innovation i nära samarbete med kunderna. 

Vår produktionsanläggning i Finspång har en kapacitet på 100 kton och ett projekt pågår för att öka kapaciteten med 20 kton. Investeringen kommer även att förbättra produktionseffektiviteten och logistiken samt minska transporter och utsläpp. Projektet inleddes 2018 och kommer att slutföras under 2021Anläggningen har producerat aluminiumprodukter sedan 1922 och aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare sedan 1972.

Vår produktionsanläggningen i Shanghai grundades 1996. Sedan dess har vi fokuserat på att utöka kapaciteten för att hålla jämna steg med marknadstillväxten och kapaciteten är nu 120 kton. Under 2019 certifierades vår produktionsanläggning i Shanghai enligt ASI:s Performance Standard. Certifieringen visar att Gränges aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Läs mer >

I USA har vi tre produktionsanläggningar med en sammanlagd produktionskapacitet på 240 kton. Produktionskapaciteten har under 2019 ökat med 40 kton genom utbyggnad av anläggningen i Huntingdon för att tillgodose den växande efterfrågan på HVAC-produkter, folieprodukter, fordon och utvalda nischmarknader. Dessutom har produktion i anläggningen i Newport återupptagits från fjärde kvartalet 2019 för att möta den ökade efterfrågan på tunn aluminiumfolie i USA. Den förbättrade och utökade anläggningen kommer att bidra med 20 kton per år, vilket förväntas att ske under 2020. 

Gränges äger även 51 procent av aktierna i produktionsbolaget Getek, med anläggningar i Velbert i Tyskland och St Avold i Frankrike. Getek tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik som främst används för produkten TRILLIUM®.

Alla Gränges produktionsanläggningar är ISO-certifierade för kvalitet. I Sverige och Kina är anläggningarna också ISO-certifierade för miljö.

Gränges produktionsanläggningar

Plats Etabl. Årlig kapacitet (tusen ton) Slutkundsmarknad Produktionsutrustning
Finspång, Sverige 1922 100 Fordon Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Shanghai, Kina 1996 120 Fordon, HVAC Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Huntingdon, USA 1967 och 2000 200 HVAC, fordon, livsmedelsförpackningar, transformatorer, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Salisbury, USA 1965 40 HVAC, värmesköldar för fordon, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Newport, USA 1951 20 (succesivt tillgängligt från Q4 2019) HVAC, livsmedelsförpackningar, förpackningsfolie Ytbehandling, färdigställning