Kontakt

Produktionsanläggningar

Många av Gränges kunder är i stor utsträckning globala, vilket förutsätter att Gränges har motsvarande närvaro och räckvidd. Med produktionskapacitet på tre kontinenter har Gränges skapat en plattform som möter kundernas komplexa behov och möjliggör fortsatt global expansion.

Gränges har en total årlig produktionskapacitet på cirka 560 kton, fördelad på sex produktionsanläggningar för tillverkning av valsade aluminiumprodukter på tre kontinenter. Anläggningarna ligger i Shanghai i Kina, i Finspång i Sverige, i Konin i Polen, samt i Huntingdon (Tennessee), i Salisbury (North Carolina) och i Newport (Arkansas) i USA. Dessutom är produktionsanläggningarna i Finspång, Huntingdon, Konin och Shanghai utrustade med viktiga kompetenscentra för forskning och innovation i nära samarbete med kunderna. 

Vår produktionsanläggning i Finspång har en kapacitet på 100 kton och ett projekt pågår för att öka kapaciteten med 20 kton. Investeringen kommer även att förbättra produktionseffektiviteten och logistiken samt minska transporter och utsläpp. Projektet inleddes 2018 och kommer att slutföras under 2021. Anläggningen har producerat aluminiumprodukter sedan 1922 och aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare sedan 1972. Under 2021 certifierades vår produktionsanläggning i Finspång enligt ASI:s Performance Standard, certifieringen visar att Gränges aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vår produktionsanläggning i Konin grundades 1966. Anläggningen har en kapacitet på 100 kton och ett pågående expansionsprojekt för utöka kapaciteten med 40 kton. Investeringen väntas vara klar 2022 och kommer tillföra både kapacitet och kapabiliteter med möjlighet till nya produkterbjudanden.

Vår produktionsanläggningen i Shanghai grundades 1996. Sedan dess har vi fokuserat på att utöka kapaciteten för att hålla jämna steg med marknadstillväxten och kapaciteten är nu 120 kton. Under 2019 certifierades produktionsanläggningen i Shanghai enligt ASI:s Performance Standard som visar att Gränges aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

I USA har vi tre produktionsanläggningar med en sammanlagd produktionskapacitet på 240 kton. Produktionskapaciteten ökade med 40 kton genom utbyggnad av anläggningen i Huntingdon 2019 och ytterligare 20 kton per år kommer vara fullt tillgängligt från och med tredje kvartalet 2021, sedan en uppgradering och utökning av anläggningen i Newport slutfördes i början av 2021 för att möta den ökade efterfrågan på tunn aluminiumfolie i USA. I början av 2021 beslutades även att expandera gjutningsverksamheten i Huntingdon med 25 kton per år för att möjliggöra ett bättre kapacitetsutnyttjande i de efterföljande valsnings- och skärningsprocesserna. 

Gränges har även ett helägt dotterbolag, Gränges Powder Metallurgy GmbH, som tillverkar aluminiumgöt genom avancerad sprayformningsteknik. Företaget har två produktionsanläggningar, en i St Avold i Frankrike och en i Velbert i Tyskland, med en årlig produktionskapacitet på totalt 2 500 ton. 

Alla Gränges produktionsanläggningar är ISO-certifierade för kvalitet. I Sverige och Kina är anläggningarna också ISO-certifierade för miljö.

Gränges produktionsanläggningar för valsat aluminium

Plats Etabl. Årlig kapacitet (tusen ton) Slutkundsmarknad Produktionsutrustning
Finspång, Sverige 1922 100 Fordon Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Konin, Polen 1966 100 Fordon, specialförpackningar, elektronik, plåt och band, övrigt Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Shanghai, Kina 1996 120 Fordon, HVAC Direktkyld gjutning, varm- och kallvalsverk, färdigställning
Huntingdon, USA 1967 och 2000 200 HVAC, fordon, specialförpackningar, transformatorer, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Salisbury, USA 1965 40 HVAC, värmesköldar för fordon, övrigt Kontinuerlig gjutning, kallvalsverk, färdigställning
Newport, USA 1951 20 (tillgängligt Kv3 2021) HVAC, livsmedelsförpackningar, förpackningsfolie Ytbehandling, färdigställning