Kontakt

Produktionsprocesser och kapabilitet

Produktionen för valsade produkter för lödda aluminiumprodukter är en komplex process som omfattar flera steg. Processens första steg utgörs av omsmältning och gjutning där aluminiumtackor, legeringsmetaller och återvunnet aluminiumskrot bildar insatsmaterial. Nästa steg är varmvalsningsprocessen, där materialet genomgår den första formförändringen. Materialet förvärms i en ugn till en temperatur som gör det mjukt och formbart. Under varmvalsningen skapas en metallisk bindning mellan pläteringsplåtar och valsgöt. De varmvalsade banden kyls därefter ned innan de fortsätter till kallvalsning. Under kallvalsningen valsas materialet i flera omgångar för att uppnå önskad tjocklek. Banden kan värmebehandlas i ugnar mellan och efter kallvalsningen för att få önskad styrka och formbarhet. Ytegenskaper, planhet, korrekt tjocklek och hållfasthet är de viktigaste kvalitetsegenskaper som erhålls genom kallvalsnings- och värmebehandlingsprocesserna. De kallvalsade banden vidareförädlas sedan på avdelningen för färdigställning. Beroende på slutprodukt skärs banden därefter i önskade bredder. 

Översikt av produktionsprocessen i Kina, Polen och Sverige

 

 

Översikt av produktionsprocessen i USA

 

 

Teknisk processkapabilitet

Gränges kapabiliet beträffande banddimensioner presenteras i följande tabell:

Bredd 10–1800 mm
Tjocklek 0.040–3.18 (4*) mm
Plätertjocklek 3–20 %
Ytdiameter band, YD Upp till 1800 mm
Innerdiameter, band YD       150*, 200*, 254, 305, 406, 508 mm
Vikt Upp till 7500 kg

 
Undantag från ovanstående standardkapabilitet är i visa fall möjlig mot förfrågan.
*) Endast i Shanghai.