Vision och affärsidé

Vår vision

Att förändra världen genom innovativ ingenjörskonst inom aluminium.

Affärsidé

Vi stödjer våra kunder med forskning och innovation, produktutveckling samt teknisk support under produktens livscykel. Därigenom bidrar Gränges till att skapa mindre, lättare och mer formbara material som ökar den ekonomiska effektiviteten och minskar miljöpåverkan.